สาขา พุทธมณฑล

ที่ตั้ง :  สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล(ชานชาลา9 ห้อง31) เลขที่ 133 ม.1 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร :  081-6215058