สินค้าปลอดภัย ขนส่งฉับไว ใส่ใจบริการ

เกี่ยวกับเรา ภูเก็ตแหลมทองขนส่ง

หจก.ภูเก็ตแหลมทองขนส่ง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม  พ.ศ. 2512 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 33 ถนนแม่หลวน ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และมีสถานีรับสินค้าที่ สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร ซึ่งเราดำเนินกิจการด้านการขนส่งสินค้าทางถนน ปัจจุบันดำเนินกิจการมากว่า40ปี ให้บริการรับ-ส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค เบ็ดเตล็ด ในพื้นที่ กรุงเทพ-ภูเก็ต รวมถึงบริการเหมาคัน  โดยทาง หจก.ภูเก็ตแหลมทองขนส่งมีความมุ่งเน้น ที่จะพัฒนา ขนส่งสินค้าด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ และดูแลรักษามาตรฐานบริการขนส่งสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า